Wat is eerstelijnspsychologie?

Eerstelijnspsychologische hulp is een vorm van hulp bij uiteenlopende psychische klachten. Eerstelijnspsychologen werken in de Generalistische Basis GGZ. De hulp is in het algemeen kortdurend en gericht op het leren omgaan met de huidige klacht. Verder wordt deze vorm van hulp gekenmerkt door een geringe wachttijd tussen aanmelding en behandeling, vaak niet langer dan twee weken. En het intakegesprek wordt gevoerd door dezelfde psycholoog die de vervolgbehandelingen doet.

Waar kan eerstelijnspsychologische hulp bij helpen?

Relatieproblemen met partner, familielid of vriend(in), overspannenheid en burn-out, lichte tot matig ernstige stemmingsklachten (depressieve klachten), lichte tot matig ernstige angstklachten, assertiviteits- en verwerkingsproblemen, werk- en studieproblemen, problemen met ouder worden.

Hoe verloopt een behandeling?

Tijdens het eerste gesprek maakt de cliënt kennis met de psycholoog en krijgt informatie uitgereikt over de procedure. Vervolgens wordt een inventarisatie gemaakt van de klachten en problemen van de cliënt. Daarnaast wordt de cliënt gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen.

In het tweede gesprek komt vooral de levensgeschiedenis van de cliënt aan bod. Dit gebeurt om inzicht te krijgen in de manier waarop de cliënt eerder met problemen en ingrijpende gebeurtenissen is omgegaan. Hierna wordt een schriftelijk behandelplan opgesteld wat met de cliënt wordt besproken en voor akkoord wordt ondertekent, hierin zijn de resultaten van de vragenlijsten meegenomen. De behandeling bestaat niet altijd uit alleen gesprekken; soms krijgt de cliënt opdrachten mee. Dit heeft te maken met de gekozen behandelmethode. Voor welke methode wordt gekozen hangt af van de aard van de klachten of het probleem, van de draagkracht van de cliënt en soms ook de voorkeur van de cliënt. De psycholoog maakt gebruik van de volgende methoden:

  • Gesprekstherapie. De gesprekken kunnen steunend of inzichtgevend zijn of een combinatie van beiden.
  • CGT en/of ACT. Wordt voornamelijk toegepast bij angst en depressieve klachten.
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Wordt voornamelijk toegepast wanneer de verwerking van een traumatische gebeurtenis niet of niet genoeg heeft plaatsgevonden.

De behandeling wordt afgesloten met een schriftelijke evaluatie. Daarnaast wordt gevraagd of de cliënt prijs stelt op een follow up gesprek.

Hoe lang duurt een behandeling?

Bij het bespreken van het behandelplan wordt vastgesteld wat de verwachting is hoe lang de behandeling kan gaan duren. In de Generalistische Basis GGZ zijn 3 keuze mogelijkheden. Te weten:

  • Kort, ongeveer 4 a 5 zittingen.
  • Middel, ongeveer 8 zittingen.
  • Intensief, ongeveer 11 zittingen.

Een behandelsessie duurt doorgaans 45 minuten.

Vergoeding

De eerstelijnspsychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket. De behandeling wordt geheel vergoed na aftrek van het wettelijk eigen risico. De declaratie vindt rechtstreeks plaats naar de zorgverzekeraar en bij afsluiting van de behandeling. Addie Stroo heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Werktijden: donderdagmiddag

Tarief eerstelijnspsycholoog

Het vrije tarief is € 90,00 per zitting.
In overleg met mevrouw Stroo is er een inkomensafhankelijk tarief mogelijk.

Doelgroep

Personen van achttien jaar of ouder.

Hoe kom je bij een eerstelijnspsycholoog terecht?

Cliënten kunnen zich na verwijzing door de huisarts aanmelden.

Werktijden en bereikbaarheid

Addie Stroo werkt op dondermiddag in de Wielingenpraktijk. Op andere dagen en tijden is zij werkzaam in haar praktijk in Diemen.

Voor een afspraak kunt u bellen:
020-695 95 45
020-676 51 15