Tarieven

Fysiotherapie

Als u aanvullend verzekerd bent, wordt fysiotherapie geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden of vraag het de therapeut.

De basisverzekering vergoedt behandelingen van aandoeningen die voorkomen op de zogeheten chronische lijst. Of uw aandoening daarop voorkomt, kunt u vragen aan uw verzekering of aan de therapeut. De basisverzekering vergoedt ook 9 behandelingen bekkenfysiotherapie voor de indicatie urine-incontinentie. Voor claudicatio intermittens (etalagebenen) worden 37 behandelingen uit de basisverzekering vergoed als de behandelend fysiotherapeut is aangesloten bij het Claudicationet.

Let wel: behandelingen uit de basisverzekering worden geheel vergoed na aftrek van het wettelijk eigen risico. Afhankelijk van de aandoening wordt een maximumaantal behandelingen vergoed of wordt een maximale behandelduur vastgesteld. Verzekerde behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven:

Reguliere zitting: € 38,00
Bekkenfysiotherapie zitting € 52,00
Oedeemtherapie zitting: € 52,00
Screening: € 19,00
Screening en onderzoek na screening: € 52,00
Intake en onderzoek na verwijzing: € 52,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie: € 38,00
Niet nagekomen afspraak bekkenfysiotherapie: € 52,00
Aan-huis- toeslag: € 19,00
Inrichtingstoeslag: € 19
Telefonisch consult: € 19 (max 15 minuten)

Acupunctuur

Eerste consult: € 75,-.
Vervolg behandelingen: € 56,-.
Als u aanvullend verzekerd bent, wordt acupunctuur geheel of gedeeltelijk vergoed.

Shiatsu

Eerste consult: € 50,- (inclusief btw)
Vervolgbehandelingen: € 45,- (inclusief btw)
Watsu: € 60,- (inclusief btw en zwembadhuur)
De behandelingen van Mariska Hammerstein worden per 1-1- 2017 niet meer vergoed.

Psychologische hulpverlening

De eerstelijns psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ wordt vergoed uit het basispakket. De behandelingen worden vergoed na aftrek van het wettelijk eigen risico. Declaratie vindt rechtstreeks plaats bij de zorgverzekeraar.

Het vrije tarief: € 90,- per zitting.
In overleg met mevrouw Stroo is een inkomensafhankelijk tarief mogelijk.