Informatie

Fysiotherapie en bekkenfysiotherapie

Alle collega’s zijn lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), zijn BIG-geregistreerd en ingeschreven in het Centraal kwaliteitsregister. Zie www.kngf.nl

Tineke in ’t Veld is als geregistreerd bekkenfysiotherapeut ook lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postnatale Gezondheidszorg (NVFB). Zie www.nvfb.nl

Fiona Collins is geregistreerd oedeemtherapeut, aangesloten bij de NVFL: Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de lymfologie. Zie https://nvfl.kngf.nl/

Joaquin Sabate is aangesloten bij het Claudiocationet, een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners voor etalagebenen. Zie www.claudicationet.nl

Ook voor 2020 hebben wij niet alle contracten met de zorgverzekeraars getekend. Lees verder.

We zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF

Psychologische hulpverlening

Addie Stroo is lid van de LvvP, zie www.lvvp.nl en heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

T 020-6959545

Shiatsu

Mariska Hammerstein werkt uitsluitend op afspraak.

T 020-6700577

Acupunctuur

U ontvangt maandelijks een nota die u naar uw zorgverzekeraar kunt sturen als u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve gezondheidszorg. De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw polis. (zie www.acupunctuur.nl/vergoeding) De verzekeraar betaalt u, u betaalt de nota aan de Wielenpraktijk.

Tineke in ’t Veld is lid van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur)  Zie www.acupunctuur.nl

Via de NVA is zij aangesloten bij de klachtenregeling van de KAB.

Tweede vestiging bij SFRbeweegt

De Wielingenpraktijk is ook gevestigd in SFRbeweegt,

Trompenburgstraat 131-133

1079 TW Amsterdam

T  020-6449568

W www.sfrbeweegt.nl

Werktijden

  • Tineke in ’t Veld werkt op maandag en donderdag in de Wielingenpraktijk en dinsdag en vrijdag bij SFRbeweegt.
  • Noémie Williams werkt op dinsdag en vrijdag in de Wielingenpraktijk.
  • Joaquin Sabate werkt op dinsdag en vrijdag bij SFRbeweegt.
  • Fiona Collins werkt op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag bij SFRbeweegt.
  • Addie Stroo werkt op donderdag in de Wielingenpraktijk.
  • Mariska Hammerstein werkt uitsluitend op afspraak

Afspraak maken?

U kunt direct zelf een afspraak met ons maken of u komt na verwijzing door een arts.

koninklijk-nederlands-genootschap-voor-fysiotherapie
claudicationet
nva
logo-kab
lvvp