In 2019 hebben wij niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

 In Uncategorized
Vóór 1 januari 2019 kunt u uw zorgverzekeraar weer kiezen!

Ondanks dat we niet alle contracten getekend hebben, kunt u gewoon bij ons behandeld worden in 2019. Mogelijk verandert er wel iets voor u:bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar declareert u de nota zelf en ontvangt u het gedeclareerde bedrag geheel (bij een restitutieverzekeraar) of gedeeltelijk (bij een naturaverzekeraar) terug. U kunt bij ons met een pinbetaling de nota voldoen.
Het is ook mogelijk vóór 1 januari 2019 een nieuwe verzekeraar te kiezen waarmee wij wel een contract hebben afgesloten.

Voor 2019 hebben we de volgende contracten WEL getekend:
DWS (inclusief Stad Holland, InTwente, ASR, de Amersfoortse, Ditzo)
ONVZ (Inclusief PNO zorg en VvAA)
MENZIS (Inclusief Anderzorg, PMA, Azivo en Hema)
ACHMEA (Inclusief Zilveren Kruis, FBTO, Avéro Achmea, Interpolis, Prolife, Kiemer, OZF, ZieZo, Ik! E YouCare.nu)
VGZ (inclusief VGZ, Univé, Zekur.nl, Bewuzt, IZZ, IZA, UMC, de Goudse, United Consumers, Iza cura, Aevitae, IAK)

Voor 2019 hebben we de volgende contracten NIET getekend:
Caresq (inclusief Promovendum, National Academic, Besured en Aevitae)
CZ (inclusief CZdirect.nl, OHRA, Delta Lloyd (wordt in 2019 Nationale Nederlanden))
Zorg en Zekerheid + Eno (inclusief Salland, Hollandzorg en ZorgDirect)
De Friesland

Waarom hebben we niet getekend?
Al jaren zijn wij, fysiotherapeuten, zeer ontevreden over de contracten die de zorgverzekeraars ons aanbieden. Al jaren tekenen we bij het kruisje, omdat onderhandelen met de zorgverzekeraars niet mogelijk is. We hebben te maken met administratieve eisen die ten koste gaan van de behandeltijd. Het geprotocolleerd werken, geen zorg op maat kunnen leveren, tarieven die niet kostendekkend zijn en al 13 jaar niet zijn verhoogd, het (onbetaald) uitzetten van patiënttevredenheidsenquêtes die tot tariefsverlaging kunnen leiden als we de streefrespons van de verzekeraar niet halen; het werken met contracten is voor ons bijna niet meer te doen.

Onze bevoegdheid en bekwaamheid zijn wettelijk geregeld. Een contract aangaan met een zorgverzekeraar is een aanvullende eis van de zorgverzekeraar en is geen garantie voor meer kwaliteit. Een gecontracteerde fysiotherapeut is juist meer tijd kwijt aan administratie die ten koste gaat van uw behandeltijd.

Over de contracten die we wel getekend hebben, zijn we ook niet helemaal tevreden, maar we wilden niet in een keer alles veranderen. We hopen dat de verzekeraars voor de
volgende periode met ons in overleg gaan en dat we contracten aangeboden krijgen die recht doen aan onze kennis en kunde.

Wij kiezen voor kwaliteit met aandacht en zorg voor u.
Restitutie of natura, wat is het verschil?

Bij een restitutieverzekeraar heeft u de volledige vrijheid om de zorgaanbieder te kiezen die u wilt. Zowel kosten gemaakt in de basisverzekering als in een eventuele aanvullende verzekering worden volledig vergoed. U betaalt eerst zelf de nota en dient vervolgens de nota in bij uw zorgverzekeraar.

Bij een naturaverzekering mag u ook naar een niet gecontracteerde zorgverlener, maar dan wordt ongeveer 70% van het marktconforme tarief vergoed. Dat is een lager bedrag dat het bedrag dat op uw nota staat! Ook dan moet u de rekening zelf bij uw verzekeraar indienen. Let op: soms hebben deze verzekeraars wel een restitutiepolis, maar deze geldt vaak alleen voor de basisverzekering en niet voor de aanvullende verzekering.

Een heel groot deel van de fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekeringen!

Wilt u altijd zelf kunnen beslissen waar u behandeld wordt?
Kies dan voor een restitutieverzekering!

De restitutieverzekeraars zijn:
ONVZ, PNO, VvAA
Ohra
Nationale Nederlanden (voorheen Delta Loyd), Zorgdirect

De volgende verzekeraars hebben de minst slechte contracten voor ons:
DSW, Stad Holland, de Amersfoortse, Ditzo, UMC

Een alternatief voor een aanvullende verzekering kan zijn: ixorg, een verzekering voor tandheelkundige zorg en fysiotherapie. Bij deze verzekering spaart u voor deze zorg en wat u niet hebt gebruikt gaat mee naar volgend jaar. (www.ixorg.nl)

Als u verdere vragen hebt zijn wij graag bereid deze te beantwoorden. U kunt contact met ons opnemen of voor verdere uitleg kunt u ook kijken op
www.defysiotherapeut.com
www.fysiotherapiecollectiefamsterdam.nl

Namens de Wielingenpraktijk,
Tineke in ’t Veld, Noémie Williams, Fiona Collins, Joaquim Sabaté.

Recent Posts