Wat is fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandelmethode die erop gericht is verstoringen in het bewegingsapparaat te verhelpen. De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en/of behandelt bij stoornissen in houding en/of beweging. Fysiotherapie kan helpen bij klachten die het gevolg zijn van een ongeluk of ziekte, sporttrauma’s, klachten opgedaan tijdens het werk, zwangerschapsgerelateerde problemen en klachten door veroudering.

Hoe verloopt een behandeling

De eerste afspraak begint met een vraaggesprek en een onderzoek. Op die manier wordt een zo volledig mogelijk beeld gekregen van de aard en de oorzaak van de klacht. Daarna wordt een behandelplan opgesteld. Een behandeling bestaat uit oefentherapie, massage en/of fysiotechniek. Oefentherapie is erg belangrijk. U doet oefeningen onder begeleiding van de fysiotherapeut, en de oefeningen kunt u ook thuis doen. Massage en fysiotechniek worden gebruikt ter ondersteuning van de oefentherapie of om u bewust te maken van de spanning en ontspanning van uw lichaam. Bij een vervolgafspraak wordt geëvalueerd hoe het klachtenverloop na de laatste behandeling is geweest. Indien noodzakelijk wordt de behandeling aangepast. Na beëindiging van de therapie wordt gerapporteerd aan de arts.

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht

Na verwijzing door een huisarts, specialist of bedrijfsarts, maar u kunt ook zonder verwijzing een afspraak maken. Komt u zonder verwijzing, dan zal een screening plaatsvinden. In ongeveer 10 minuten wordt een inventarisatie van uw klachten en uw gezondheidstoestand gemaakt. Als uit de screening blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor behandeling, wordt er direct een onderzoek uitgevoerd. Zijn er wel belemmeringen, dan wordt u geadviseerd contact op te nemen met de huisarts.

Hoe lang duurt een behandeling

Een behandeling duurt ongeveer een half uur.

Kosten en vergoedingen

De meeste behandelingen worden geheel of gedeeltelijk door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Om dat precies na te gaan kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar.

Werktijden en bereikbaarheid

De praktijk voor fysiotherapie is geopend op maandag en donderdag en op dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 19.00 uur. Op woensdag is de praktijk telefonisch bereikbaar.

Voor een afspraak kunt u bellen:
020-676 51 15.